Sunday, September 9, 2007

Wish You Were Here Lighterמצית WISH YOU WERE HERE שקיבלתי דרך האתר "פליטינג גלימפס" שחגג 10 שנים לקיומו וחילק פרסים. האתר פרסם מידי יום במשך חודש שאלות שעליהן היה צריך לענות ולשלוח במייל. בסך הכל חולקו בערך 20 פרסים. לקראת סוף החודש כבר התייאשתי וכמעט והחלטתי להפסיק לענות על השאלות,


אבל פתאום קיבלתי מייל שזכיתי! הייתי בין האחרונים שזכו. כשפותחים את המצית ומפרידים אותה לשני חלקים אז רואים שבפני כתוב: It is not a Zippo lighter - made in China
כנראה מכינים אותי לכך שהמצית תהרס בקרוב או שהיא פשוט לא תחזיק מעמד בשימוש מרובה.
No comments: